EMILIA-ROMAGNA Bolonia, Modena, Wybrzeże Adriatyku